Phiếu giữ xe, in phiếu giữ xe, bán phiếu giữ xe

Phiếu giữ xe là một hình thức cam kết đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại của khách hàng khi họ ghé cửa hàng bạn để mua hàng

Phiếu giữ xe có hai loại, phiếu giữ xe độc quyền được in logo, biểu tượng thông tin của cửa hàng lên phiếu, phiếu giữa xe in sẵn không có in thông tin cửa hàng hay tên doanh nghiệp trực tiếp giữ xe. Với bất kỳ nhu cầu nào của quí khách khi cần đến phiếu giữ xe, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng