menu da

menu da thật

MENU DA trên thị thường hiện nay đa số các menu được gọi là menu da, đều được làm bằng chất liệu simili vì da thú thật giá thành rất cao, cao gấp 4-5 lần menu simili. Hiện nay trên thị trường rất hiếm khách hàng làm menu da. Menu da khi để tên nhà hàng, quán ăn chỉ có thể ép lún hoặc gắn bảng tên bằng đồng khắc lazer .

  • MENU DA

    03-11-2014 // 1,722 lượt xem

    Menu Da, là menu được làm bằng da thú thật. Tuy nhiên, trên thị thường hiện nay đa số các menu simili đều được gọi là menu da, nhưng thực tế đều được làm bằng chất liệu simili vì da thú thật giá thành rất cao, cao gấp 4-5 lần menu simili. Hiện nay trên thị trường rất hiếm khách hàng làm menu da. Menu da khi để tên nhà hàng, quán ăn chỉ có thể ép lún hoặc gắn bảng tên bằng đồng khắc lazer .

    Chi tiết →