Menu mica, Menu de ban, Menu để bàn

Menu mica, Menu de ban, Menu để bàn

MENU MICA: được sử dụng nhiều tại các quán phục vụ thức ăn nhanh, quán bar, được đặt trên bàn, nhiều kích thước khác nhau.