Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Những qui định về sử dụng và lưu trữ thông tin của khách hàng trong thời gian làm việc và sau khi hoàn thành đơn hàng được Nét Việt đảm bảo và áp dụng.