Chính sách đổi trả hàng

Qui định về cách thức và hình thức được áp dụng đổi trả hàng

Nét Việt nhận đổi trả hàng khi hàng hóa quí khách nhận được không đúng như mẫu thiết kế mà quí khách đã duyệt trước khi in ấn. Nét Việt không nhận đổi trả hàng khi quí khách đã ký xác nhận mẫu thiết kế hoặc ký nhận đơn hàng Quí khách vui lòng kiểm tra mẫu thiết kế trước khi in, kiểm tra hàng hóa trước khi ký nhận hàng.