Qui định và hình thức thanh toán

Giới thiệu qui định và hình thức thanh toán mà Nét Việt áp dụng

Quí khách vui lòng tạm ứng 50% giá trị đơn hàng khi đặt hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt Quí khách vui lòng thanh toán 50% còn lại khi Nét Việt giao hàng tận nơi cho quí khách bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt